Articles | Volume 15, issue 11
https://doi.org/10.5194/bg-15-3421-2018
https://doi.org/10.5194/bg-15-3421-2018
Research article
 | 
11 Jun 2018
Research article |  | 11 Jun 2018

Asymmetric responses of primary productivity to altered precipitation simulated by ecosystem models across three long-term grassland sites

Donghai Wu, Philippe Ciais, Nicolas Viovy, Alan K. Knapp, Kevin Wilcox, Michael Bahn, Melinda D. Smith, Sara Vicca, Simone Fatichi, Jakob Zscheischler, Yue He, Xiangyi Li, Akihiko Ito, Almut Arneth, Anna Harper, Anna Ukkola, Athanasios Paschalis, Benjamin Poulter, Changhui Peng, Daniel Ricciuto, David Reinthaler, Guangsheng Chen, Hanqin Tian, Hélène Genet, Jiafu Mao, Johannes Ingrisch, Julia E. S. M. Nabel, Julia Pongratz, Lena R. Boysen, Markus Kautz, Michael Schmitt, Patrick Meir, Qiuan Zhu, Roland Hasibeder, Sebastian Sippel, Shree R. S. Dangal, Stephen Sitch, Xiaoying Shi, Yingping Wang, Yiqi Luo, Yongwen Liu, and Shilong Piao

Related authors

A global surface CO2 flux dataset (2015–2022) inferred from OCO-2 retrievals using the GONGGA inversion system
Zhe Jin, Xiangjun Tian, Yilong Wang, Hongqin Zhang, Min Zhao, Tao Wang, Jinzhi Ding, and Shilong Piao
Earth Syst. Sci. Data, 16, 2857–2876, https://doi.org/10.5194/essd-16-2857-2024,https://doi.org/10.5194/essd-16-2857-2024, 2024
Short summary
Assessment of a tiling energy budget approach in a land surface model, ORCHIDEE-MICT (r8205)
Yi Xi, Chunjing Qiu, Yuan Zhang, Dan Zhu, Shushi Peng, Gustaf Hugelius, Jinfeng Chang, Elodie Salmon, and Philippe Ciais
Geosci. Model Dev., 17, 4727–4754, https://doi.org/10.5194/gmd-17-4727-2024,https://doi.org/10.5194/gmd-17-4727-2024, 2024
Short summary
The impacts of elevated CO2 on forest growth, mortality, and recovery in the Amazon rainforest
Yitong Yao, Philippe Ciais, Emilie Joetzjer, Wei Li, Lei Zhu, Yujie Wang, Christian Frankenberg, and Nicolas Viovy
Earth Syst. Dynam., 15, 763–778, https://doi.org/10.5194/esd-15-763-2024,https://doi.org/10.5194/esd-15-763-2024, 2024
Short summary
Global nitrous oxide budget (1980–2020)
Hanqin Tian, Naiqing Pan, Rona L. Thompson, Josep G. Canadell, Parvadha Suntharalingam, Pierre Regnier, Eric A. Davidson, Michael Prather, Philippe Ciais, Marilena Muntean, Shufen Pan, Wilfried Winiwarter, Sönke Zaehle, Feng Zhou, Robert B. Jackson, Hermann W. Bange, Sarah Berthet, Zihao Bian, Daniele Bianchi, Alexander F. Bouwman, Erik T. Buitenhuis, Geoffrey Dutton, Minpeng Hu, Akihiko Ito, Atul K. Jain, Aurich Jeltsch-Thömmes, Fortunat Joos, Sian Kou-Giesbrecht, Paul B. Krummel, Xin Lan, Angela Landolfi, Ronny Lauerwald, Ya Li, Chaoqun Lu, Taylor Maavara, Manfredi Manizza, Dylan B. Millet, Jens Mühle, Prabir K. Patra, Glen P. Peters, Xiaoyu Qin, Peter Raymond, Laure Resplandy, Judith A. Rosentreter, Hao Shi, Qing Sun, Daniele Tonina, Francesco N. Tubiello, Guido R. van der Werf, Nicolas Vuichard, Junjie Wang, Kelley C. Wells, Luke M. Western, Chris Wilson, Jia Yang, Yuanzhi Yao, Yongfa You, and Qing Zhu
Earth Syst. Sci. Data, 16, 2543–2604, https://doi.org/10.5194/essd-16-2543-2024,https://doi.org/10.5194/essd-16-2543-2024, 2024
Short summary
Ensemble estimates of global wetland methane emissions over 2000–2020
Zhen Zhang, Benjamin Poulter, Joe R. Melton, William J. Riley, George H. Allen, David J. Beerling, Philippe Bousquet, Josep G. Canadell, Etienne Fluet-Chouinard, Philippe Ciais, Nicola Gedney, Peter O. Hopcroft, Akihiko Ito, Robert B. Jackson, Atul K. Jain, Katherine Jensen, Fortunat Joos, Thomas Kleinen, Sara Knox, Tingting Li, Xin Li, Xiangyu Liu, Kyle McDonald, Gavin McNicol, Paul A. Miller, Jurek Müller, Prabir K. Patra, Changhui Peng, Shushi Peng, Zhangcai Qin, Ryan M. Riggs, Marielle Saunois, Qing Sun, Hanqin Tian, Xiaoming Xu, Yuanzhi Yao, Xi Yi, Wenxin Zhang, Qing Zhu, Qiuan Zhu, and Qianlai Zhuang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1584,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1584, 2024
Short summary